logo

De Landelijke Gilde van Izegem – Kachtem is één van de oudste (boeren-)gilden van België. Opgericht in 1891 en in zijn huidige vorm actief van in de jaren ‘70. Onze Gilde telt op vandaag 148 leden, waarvan 13 bestuursleden met elk hun verantwoordelijkheden binnen de vereniging. Een bonte mengeling van jongere en oudere, plattelandsbewoners, land- en tuinbouwers, maar ook centrumbewoners.

Al wie een hart wegdraagt voor het platteland is welkom bij onze vereniging. Wij bieden heel wat ontmoeting- en ontplooiingskansen aan onze leden. Wij brengen mensen samen rond ontspanning, cultuur, bezinning, sport, ea. Wij zijn als één groot gezin die het platteland een warm hart toedragen!