logo

De Landelijke Gilden zien het levenslicht in 1972. Op lokaal niveau betekent dit een opsplitsing van de boerengilde. Enerzijds komt er een socio-culturele vereniging die vanaf dan open staat voor alle dorpsbewoners – de landelijke gilde – en anderzijds is er de bedrijfsgilde, die verder de professionele belangen van de boeren behartigt.
De eerste jaren profileren de Landelijke Gilden zich vooral als dorpsvereniging. Naar het einde van de jaren 80 worden de bovenlokale besturen uitgebouwd en wordt de gewestelijk werking belangrijker. De Landelijke Gilden worden een plattelandsbeweging. In de jaren ’90 treden inhoudelijke en dossiermatige thema’s sterker op de voorgrond. Vandaag zijn de Landelijke Gilden een gezinsbeweging voor plattelandsbewoners die bouwt aan een leefbaar platteland in al zijn aspecten.